Vaksineaksjon
Nyheter og Pressemeldinger
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Nyeste Fakta og Informasjonsartikkel
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Signer kampanjen Tips en venn Share
Punkt 9 - Omdefinering av pandemi-begrepet

 

Omdefinering av pandemi-begrepet! 

I mai 2009 valgte verdens helseorganisasjon, World Health Organization (WHO) å endre definisjonen av ordet “pandemi”. Den oppdaterte definisjonen var som skreddersydd for det nye influensaviruset, en måned senere ble sykdommen offisielt pandemierklært, den 11. juni 2009. 

Samtidig som budskapet om død og fordervelse veltet ut av avisoverskriftene, var det få som visste om WHOs nye definisjon. For folk flest var ordet «pandemi» synonymt med massedød, nød og store lidelser – tilstander vi kan lese om i historiebøkene. Svartedauden og spanskesyken er to sykdommer man ofte blir minnet på når man ser for seg en pandemi. Frem til mai 2009 var det også dette WHO mente var definisjonen på fenomenet. Av ukjente årsaker valgte de å fjerne to punkter i definisjonserklerklæringen, som opprinnelig lød:

1: Sykdommen må ha oppstått nylig, uten at folket har fått opparbeide seg immunitet.
2: Sykdommen må være forårsaket av sykdomsskapende komponenter som infiserer mennesker, og dermed forårsaker alvorlig sykdom.
3: Sykdommen må spre seg lett og i en økende kurve.
4: Sykdommen må ramme alle grupper i befolkningen på lik linje.WHO meeting
5: Sykdommen må være veldig dødelig.

Som vi kan se, er denne definisjonen av ordet «pandemi» det klassiske scenarioet vi ser for oss. Endringen WHO gjorde, var enkelt og greit at de ekskluderte de to siste punktene. En pandemi trenger plutselig ikke å ramme alle befolkningsgrupper eller være dødelig – den trenger bare være ny, forårsaket av et virus eller en bakterie, og kunne spre seg lett. Videre skal det ganske mye til for at et virus ikke skal spre seg i en økende kurve. WHOs nye definisjon kan altså gjelde alt fra forkjølelse til vanlig sesonginfluensa. http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/

Det skal være et nytt virus, o det skal ikke være immunitet i befolkningen. Dette er altså de eneste kriteriene som skal oppfylles for at WHO kan erklære pandemi og gjennomføre massevaksinasjon av verdens befolkning! Er du klar over at hvert eneste år dukker det opp influensa-virus, det vi gjerne kaller sesong-influensa, som vi ikke har immunitet mot? Banalt sagt så er det derfor vi blir syk; vi er ikke immune mot viruset. Med denne nye definisjonen kan WHO erklære pandemi hvert eneste år fremover!

Hvorfor WHO valgte å endre definisjonen, er foreløpig uvisst. Det er likevel rom for å legge to og to sammen når endringen gagner legemiddelindustrien i så stor grad som den faktisk gjør – Norge og 193 andre land skrev nemlig under på en erklæring med WHO i 2005, avtalen heter International Health Regulations (IHR) http://www.who.int/ihr/en/ Denne loven gir WHO myndighet til å beordre samtlige 194 land til å gjennomføre tvangsvaksinasjon, karanteneordninger og iverksette reisebegrensninger dersom internasjonale sykdomstrusler skulle dukke opp. Den snakker også om at alle som vaksineres vil få et pass, og uten et slikt pass kommer man ikke over noen landegrenser. Muligens vil mange andre dører også bli stengt, innenlands, for dem som ikke har et slikt pass. Erklæringen tredte i kraft som en internasjonal lov den 15. juni 2007. http://www.who.int/features/qa/39/en/index.html

"The IHR, which entered into force on 15 June 2007, require countries to report certain disease outbreaks and public health events to WHO. Building on the unique experience of WHO in global disease surveillance, alert and response, the IHR define the rights and obligations of countries to report public health events, and establish a number of procedures that WHO must follow in its work to uphold global public health security.

The IHR also require countries to strengthen their existing capacities for public health surveillance and response. WHO is working closely with countries and partners to provide technical guidance and support to mobilize the resources needed to implement the new rules in an effective and timely manner. Timely and open reporting of public health events will help make the world more secure.
"

Her ligger hele den undertegnede avtalen på 82 sider: 

 

http://www.who.int/ihr/9789241596664/en/index.html

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_eng.pdf

 

En slik lov kom godt med da svineinfluensaen kom på banen, og de 194 land hadde forpliktet seg til å gjennomføre overnevnte tiltak. I steden for å protestere på avtalens endrede forutsetninger, besluttet de fleste land å gjøre som de fikk beskjed om og kjøpe den omstridte vaksinen, til tross for at influensaviruset i den tiden det har eksistert, ca 9 måneder nå, har tatt livet av ca. 6.508 mennesker globoalt til sammenlikning med vanlig sesonginfluensa som man antar tar livet av ett sted mellom 250.000 og 500.000 mennesker årlig!

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/ 

Da WHO erklærte influensa-pandemi 11.juni lå det offisielle dødstallet grunnet svine-influensa på 145 mennesker! Selv om dette var ”kun” etter knappe to måneder. 145 mennesker er et sensasjonelt lavt tall å erklære pandemi for! Det sier seg vel egentlig selv når man må endre definisjonen på influensa-pandemi slik at den dekker alt og ingenting!

WHO-direktør Margret Chan oppgraderte pandemien til nivå 4 den 27. april, da la hun stor vekt på dødstallet i Mexico: 176 mennesker hadde dødd av H1N1, påstod Chan. To dager senere, 29. april, øket så Chan alarmen til nivå 5 uten noen styrkende faktaopplysninger. Omtrent samtidig ble disse 176 dødsfallene avslørt som en stor diger feil. Mexicanske helsemyndigheter kunne nemlig fortelle at tallet vitterlig bare var 7. Fra 176 til 7 er en temmelig stor prosentvis nedgang. Men tror du WHO senket alarmnivået etter at de reelle tallene ble gjort kjent? Såvisst ikke. De endret i stedet definisjonen på pandemi slik at antall døde og syke ikke har noen verdens ting å si.

WHO holdt et ekstraordinære møte med deres eget vaksine-rådgivende utvalg 7.juli. På dette møtet deltok også sjefene for de største vaksineprodusentene. Men hva vaksine-giganter som Baxter, GlaxoSmithKlein og Novartis bidro med vites ikke. For WHO nekter å gi fra seg referat fra dette møtet! Det var på dette møtet WHO bestemte at influensa-pandemien var ustoppelig. Det var på dette møtet det ble bestemt at alle verdens nasjoner trenger vaksiner, og det fort – gjerne på bekostning av nødvendig testing. Her på dette møtet satt altså dette vaksine-imperiet som vil tjene over 300 milliarder kroner bare på selve vaksinen.

Foreløpig har 16 nordmenn blitt ofre for sykdommen (per. 8. nov. -09), langt færre enn tallene for vanlig influensa som er beregnet til ca 1000 – 1500 dødsfall årlig på landsbasis. Allerede i juni/juli 2008 bestilte Norge 9,4 millioner vaksinedoser til den nette sum av 650 millioner skattekroner, dette som en konsekvens av at vi må følge instruksene til WHO. Etter at vi er underlagt denne nye loven kan man jo spørre seg i hvilken grad kan nå våre egne helsemyndigheter ta selvstendige beslutninger på sitt folks vegne?

Skrevet av Aphid,  11.11.09

Referanselenker:
http://www.flu-treatments.com/pandemic-definition.html
http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

 
Designet av Catano Designstudio