Vaksineaksjon
Nyheter og Pressemeldinger
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Nyeste Fakta og Informasjonsartikkel
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Signer kampanjen Tips en venn Share

European Parliament to Investigate WHO and “Pandemic” Scandal

 

The Council of Europe member states will launch an inquiry in January 2010 on the influence of the pharmaceutical companies on the global swine flu campaign, focusing especially on extent of the pharma‘s industry’s influence on WHO. The Health Committee of the EU Parliament has unanimously passed a resolution calling for the inquiry. The step is a long-overdue move to public transparency of a “Golden Triangle” of drug corruption between WHO, the pharma industry and academic scientists that has permanently damaged the lives of millions and even caused death.


The parliament motion was introduced by Dr. Wolfgang Wodarg, former SPD Member of the German Bundestag and now chairman of the Health Committee of PACE (Parliamentary Assembly of the Council  of Europe). Wodarg is a medical doctor and epidemiologist, a specialist in lung disease and environmental medicine, who considers the current “pandemic” Swine Flu campaign of the WHO to be “one of the greatest medicine scandals of the Century.”[1]

The text of the resolution just passed by a sufficient number in the Council of Europe Parliament says among other things, “In order to promote their patented drugs and vaccines against flu, pharmaceutical companies influenced scientists and official agencies, responsible for public health standards to alarm governments worldwide and make them squander tight health resources for inefficient vaccine strategies and needlessly expose millions of healthy people to the risk of an unknown amount of side-effects of insufficiently tested vaccines. The "bird-flu"-campaign (2005/06) combined with the "swine-flu"-campaign seem to have caused a great deal of damage not only to some vaccinated patients and to public health-budgets, but to the credibility and accountability of important international health-agencies.”[2]

The Parliamentary inquiry will look into the issue of „falsified pandemic“ that was declared by WHO in June 2009 on the advice of its group of academic experts, SAGE, many of whose members have been documented to have intense financial ties to the same pharmaceutical giants such as GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, who benefit from the production of drugs and untested H1N1 vaccines. They will investigate the influence of the pharma industry in creation of a worldwide campaign against the so-called H5N1 “Avian Flu”  and H1N1 Swine Flu. The inquiry will be given “urgent” priority in the general assembly of the parliament.

In his official statement to the Committee, Wodarg criticized the influence of the pharma industry on scientists and officials of WHO, stating that it has led to the situation where “unnecessarily millions of healthy people are exposed to the risk of poorly tested vaccines,” and that, for a flu strain that is “vastly less harmful” than all previous flu epidemics.

Wodarg says the role of the WHO and its the pandemic emergency declaration in June needs to be the special focus of the European Parliamentary inquiry. For the first time, the WHO criteria for a pandemic was changed in April 2009 as the first Mexico cases were reported, to make not the actual risk of a disease but the number of cases of the disease basis to declare “Pandemic.” By classifying the swine flu as pandemic, nations were compelled to implement pandemic plans and also the purchase swine flu vaccines. Because WHO is not subject to any parliamentary control, Wodarg argues it is necessary for governments to insist on accountability. The inquiry will also to look at the role of the two critical agencies in Germany issuing guidelines on the pandemic, the Paul-Ehrlich and the Robert-Koch Institute.

Notes

1.  Rainer Woratschka,  Schweinerei mit der Grippe, Der Tagesspiegel, 16 December, 2009, accessed in http://www.tagesspiegel.de/politik/international/Schweinegrippe-Europarat;art123,2976433.

2.  Dr. Wolfgang Wodarg, Motion for a Resolution and a Recommendation: Faked Pandemics - a threat for health, accessed in http://www.wodarg.de/english/2948146.html.

 


Her kan du lese den originale artikkelen. Klikk her
Relatert artikkel i Dagsavisen. Frankerike selger unna vaksiner. Klikk her

Nettavisen -Dette er en av århundrets største medisinske skandaler(Europarådlege mot WHO) Klikk her!


 

Vaksineaksjon.no kommenterer:

Vi har blitt kontaktet av statlige tjenestemenn som også ønsker en gransking av FHI og helsedirektoratet i Norge og ønske om at en siktelse åpnes mot disse. Vi mener det bør åpnes en UAVHENGIG granskingskommitè som består av personer innen en bredt spekter av profesjoner, der blant annet undersøkende journalistikk også vil være en del. Det må graves i FHI sin historie og nøstes opp lenker til legemiddelindustrien. Enkeltpersoner i ledersjiktet i FHI, samt Bjarne Håkon Hansen bør granskes grundig. FHI bør i granskingsperioden ikke ha lov til å utføre noen nylanseringer hva gjelder vaksiner eller medikamenter eller utføre handlinger som kan påvirke det norske folks helse den ene eller den andre veien.En granskingskommite bør sponses av staten, med et tilstrekkelig budsjett og tilstrekkelige middler og autorisasjoner til å gjøre en fullgod jobb med å bringe sannheten på bordet. Gruppen bør også få beskyttelse under arbeidet da sterke interesser klart vil arbeide imot en slik dyptgående gransking.

Vi ønsker i så måte å bidra med informasjon og med assistanse i en slik granskingsgruppe og vil kunn dra frem en rekke ressurspersoner i saken.  

Vaksineaksjon.no består av bevisste uavhengige og frivillige medlemmer av et styre og er i så måte et perfekt samlingspunkt for uavhengig informasjon. 

Kritikkverdig, uetisk og ulovlig drift?
FHI(folkehelseinstituttet) har drevet svært kritikkverdig i samarbeid med norske myndigheter i saken. Spørsmålet er, hvem tok valgene, hvem må granskes grundigere og hvem bør stilles til rette for de handlinger som er utført på vegne av det norske folk, med det norske folks skattepenger. Kostnaden for den såkalte pandemien har til nå nådd rundt 1,1 mrd NOK(inklusive 200 millioner til den omstridte Tamiflu pillen som for øvrig gikk ut på dato idet den ble pushet ut på fri resept i Norge). Klikk her for å lese mer om kostnadene.

Dette tilsvarer 36,6 millioner kroner pr person som er påstått død grunnet svineinfluensaen i Norge om vi antar 25 - 30 dødsfall. Hvis man sammenlikner dette med andre mer alvorlige sykdomstilfeller er vi ikke i nærheten av denne kostnaden pr person. Vaksinen kan heller ikke med dokumentasjon påstås å ha redder noen liv, allikevel blir den fremstilt som eneste alternativ og en reddende engel, en fremstilling som kun bistår legemiddelindustriens lommebok og maktposisjon.

Det blir enda mer forunderlig når det hele virker planlagt for nesten 5 år siden. Pandemi.no ble opprettet 2005-10-17, du kan se dette selv ved å klikke her! Dette ble opprettet av helsedirektoratet i samsvar med FHI(Folkehelse instituttet). En pandemi er forberedt i årevis, det krever store ressurser. Dette er en sak der man uten tvil må følge pengestrømmen og hvem som vinner på å dette. Det kan ikke utelukkes at pandemien er kunstig startet av farmasøytiske interesser og opprettholdes av blant annet media. Det er mange spekulasjoner og mange ubesvarte spørsmål der ute. Vi ønsker å bringe frem informasjon slik at mennesker skal kunne ta et mer balansert valg, basert på grundig informasjon fra flere hold, ikke kun WHO, FHI og våre helsemyndigheter. 

Skjulte regnskaper
Folkehelseinstituttet har fra oppstart hatt hemmelige regnskaper. Dette skal etter sigende være offentlig nå, men de som ber om å få regnskapene får avslag. Vårt Land førte også en sak for å få ut regnskapene, men ble nektet dette av forskjellige årsaker. Hvis FHI og helsedirektoratet ikke har noe å skjule for det norske folk, så skal disse regnskapene kunne fremvises fullt ut for offentligheten lik andre selskap og organisasjoner. Slik de fremstiller det ved forespørsler nå er at regnskapene ligger innunder helsedirektoratets regnskaper etter statens overtakelse av FHI for noen år tilbake. Dette gjør at FHI sine regnskap lett kan blandes med helsedirektoratets regnskaper og gjør det kanskje vanskeligere å revidere og skille hvem som har gjort hva. Dermed kan det være grunn til å granske helsemyndighetenes regnskaper grundig. 

FHI ble opprettet av Rockefeller Foundation(trust) i 1930, som blant annet indirekte og direkte eier og kontrollerer aksjemajoriteten i Baxter Pharmasuticals. Baxter ble for å forurense 70 litervirusmaterial, noe som ble oppdaget og avslørt av en eller flere medarbeidere på et laboratorium. Dette finnes det mye informasjon og dokumentasjon rundt på Jane Burgermeister sine sider. Klikk her

Det er også et enormt paradoks at legemiddelselskapene nå kan fraskrive seg alt ansvar for etterskader og bivirkninger av vaksinen. Noe Norske myndigheter og FHI aksepterte før de kjøpte inn 9,4 millioner doser med vaksiner(2 til hver nordmann). Hva kan få den Norske stat til å stole så blindt på vaksinen virkning til at de villig valgte å gå til slike enorme innkjøp av vaksiner og samtidig akseptere erstatningsfritak for legemiddelgigantene? Er staten en løpegutt for legemiddelindustrien eller er det en dypere og mer alvorlig agenda her? Hvorfor kjøpte svenske myndigheter kun inn 1,7 millioner doser til sammenlinkning(disse har ca dobbelt så mange mennesker enn Norge)? Skattebetalerne måtte dekke denne summen, samtidig må alle som skal ha vaksinen dekke inn en egenandel fra 100 kroner pr vaksine. Kostnaden pr vaksine er ca 65 nok fra GSK(GlaxoSmithKline). 

Informasjonen vil komme for en dag, og Vaksineaksjon.no krever en solid gransking, og vil også foreslå nedleggelse av Folkehelseinstituttet for utroskap mot det norske folk. De kan ikke sies å tjene det norske folk, og utfører handlinger som klart strider imot god folkehelse. Vi kan ikke ha en organisasjon som heter folkehelseinstituttet, som arbeider på tvers av god norsk folkehelse. Det er svært foruroligende at en organisasjon som dette, tross flere betydelige overtramp som bl.a. meningokokk vaksine eksperimentet og flere tilfeller med undergraving av informasjon, skjulte tall og en rekke andre hendelser får fortsette å gi råd om helse til våre myndigheter og utføre innkjøp på vegne av myndighetene, med folkets middler. Dette uten at det er utført en grundig avstemming hos folket. Slik det fremligger nå vil Norge sitte igjen med flere millioner doser potensiellt skadelige vaksiner. Hva vil de gjøre med dem? Dumping i naturen vil klart være miljøfientlig, tvangsvaksinasjon vil være en nær sagt umulighet, og et grovt overtramp mot det norske folk, det vil oppfattes av majoriteten som en frihetskrenkelse  på linje med invasjonen under den annen verdenskrig. Vil vaksinen sendes til fattige land i tråd med statsminister Stoltenberg sitt hjertebarn, vaksinasjon i den tredje verden? Vi så hva som skjedde etter Meningokokkvaksineeksperimentet i New Zealand der mange ble alvorlig skadet etter den norske vaksinen levert av FHI. TV2 utførte en virkelig god etterforskning rundt dette. Disse kan du se og lese her. Klikk her for dokumentarfilmen. Klikk her for dokumentet og granskingen. 

Arbeider våre myndigheter virkelig for folkets sak her?
Våre myndigheter ser heller ikke ut til å arbeide folkets sak. Oljefondet(PENSJONSFONDET) har investert over 10 000 000 000 kroner(10 mrd) i Baxter og GSK(GlaxoSmithKline), og vi forventer å få de beste råd fra disse rundt vår folkets helse? Staten Norge vil tjene millioner av kroner på en aksjeoppgang idet nok vaksiner blir satt på det norske folk, og ellers i Europa. Er det slik vi vil ha et samfunn?  Er det dette som kalles deomkrati og frihet til å velge? Vi mener friheten forsvinner idet virkemiddler som frykt og falske uttalelser, ensidig vaksinepropaganda og mangelfull informasjon forekommer. 

Media(spesielt VG og Dagbladet), men også en rekke andre aviser, radio og TV stasjoner har ukritisk vært budbringere av FHI sine beskjeder, og frontet svine"pandemien" med slik hype og overdrivelse at det har skapt frykt hos den norske mann og kvinne. Selv leger har vært redde for å uttale seg i mot vaksinasjon i frykt for å bli hengt ut i media eller av sine kollegaer.Folkehelseinstituttet har til nå kommet unna hver gang kun ved å unnskylde seg og beklage offentlig. Deretter virker det som om saken er glemt, mens vaksineskadeofrene sitter igjen med skadene, og skattebetalerne har betalt for dem. Er dette demokrati? Er dette etisk?

Vaksiner - en religion?
Det har nærmest florert en tilstand av religiøs overbevisning FOR vaksinasjon i Norge, der du ukritisk skal være en troende, og solidarisk støtte opp om dette for å beskytte dine nærmeste. Dette bildet har nå raknet, det norske folk har våknet opp såpass at de begynner å stille spørsmål. Vaksinekøene har stoppet opp og flertallet(60 - 70 % og kanskje mer) har ikke tatt vaksinen og vil mest sannsynlig ikke ta den. Flere leger begynner å våkne opp, stille seg kritisk til behandlingen i saken og FHI og helsedirektoratets/norske myndigheters ukritiske støtte til WHO(World Health Organization) som klart ikke gir uavhengig informasjon, men heller fremstår som et kontrollorgan for en annen agenda enn hva tjener folket. Vi vil nesten gå så langt som å anbefale en grundig gransking av ALLE personer på stortinget og i maktposisjoner i Norge som kan ha vært eller er aktiv innen helsemessige spørsmål. Er det skjulte grupperinger på stortinget, er det lobbyister som bør navngis og publiseres? Er det lenker mellom personer og organisasjoner som kan fremstå problematiske. Vi tror en gransking vil avsløre enn rekke gravenrende og alvorlige forhold, og bidra til å beskytte det norske folk mot korrupsjon i myndighetene. 

Vi oppfordrer alle til å gjøre sin egen uavhengige "forskning" og lesning i saken og minner om at alle vil måtte ta et standpunkt i et massevaksinasjonsspørsmål. Det er veldig enkelt, etter å ha grundig gjennomgått informasjon og dokumentasjon må man ta et valg, skal man ta vaksinen eller skal man ikke ta den? Det er ingen mellomting. Ignoranse, likegyldighet og passivitet vil kun skade deg og andre rundt det. Et valg basert på et minimum av informasjon, og i tillegg fra kilder som profitterer på dette kan være fatalt. 

Vi oppfordrer til klartenkning og åpenhet. Søk informasjon, del informasjon og hjelp andre å informere andre. Dette er viktig. Folkehelseinstituttet fortsetter å rådgi folk om å ta vaksinen til tross for en stor menge rapporterte bivirkninger etter H1N1 vaksinen, flere av dem særdeles alvorlige. Dette tar vi avstand fra og krever en stans av.

Skrevet av: Kjetil Dreyer

 

 

Kommentarer 

 
+5 #11 2010-01-22 23:10 Slik det ser ut akkurat nå, finnes det en stor mulighet for at straffbare handlinger er utført.

For å forhindre den klassiske unna manøveren for å unngå straffetiltale av de ansvarlige, bør noen (jeg oppfordrer herved vaksineaksjonen .no) opprette en webpage med navn (og gjerne bilde der dette er mulig å fremskaffe) og yrkestittel samt email adresse (der dette er mulig å fremskaffe) på alle personer som burde være fullt informert om alle aspekter rundt svineinfluensa. Her bør journalister, redaktører, politikere og helsemyndighete r og ikke minst hver eneste ansatte i FHI oppføres. Informasjonsskr ivet som presenteres som pdf fil på vaksineaksjonen .no's forside, bør sendes til samtlige av disse personene, og dato for utsendelse samt email den er sendt ut til bør skrives bak hvert navn/tittel. På denne måten kan INGEN lure seg unna med å si at "de ikke visste"!

Dette er en hastesak som bør tas alvorlig, for å unngå at lignende skjer igjen!

Mvh Roy Gundersen, Akershus

Vaksinenaksjone n: Du får ta kontakt med oss, så kan vi se om det er noen mulighet får å få gjort noe med dette. http://www.vaksineaksjon.no/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=24
Siter
 
 
0 #10 2010-01-19 18:36 "På hilken måte er det uansvarlig å dele informasjon som virkelig kan ha stor betydning for menneskers helse?"

Ikke bare det, men jeg er helt enig med deg kjetil, å informere kan ikke være feil. Ikke hvis vi føler lovene som virkelig er relevant!
Men hvor uansvarlig er det fra forskerne eller de såkalte leger, som utsette oss kjemiske stoffer eller bedre sakt vaskiner som ikke er testet. Hvor bivirkninger ingen en gang kjenner??
Er du ikke enig med oss, at det er bedre å se hvordan sykdommen virker og hjelper når hjelp behøves? Da ville det i hvertfall ikke blitt lekt uansvarlig med hvor helse. Eller har du en annen oppfatning.
Siter
 
 
0 #9 2010-01-19 09:36 Hvor kan vi få et sikkert svar på om hvor mange som er vaksiner for svineinfl. i Norge.
I nyhetssendinger sies det at 70% sålangt er vaksinert.
Siter
 
 
+3 #8 2010-01-18 21:15 Jeg har hatt mistillit til FHI fra første øyeblikk og er glad for at det finnes så mange selvstendig tenkende mennesker som ikke øyeblikkelig stormet til vaksinekøene.
Krf har grepet saken og den tror jeg kommer opp i Stortinget og jeg håper de ansvarlige virkelig må betale for dette, for maken til oppslag i hver nyhetssending på tv og aviser har jeg aldri vært borte i .
Siter
 
 
+3 #7 2010-01-18 19:22 Sitat fra isak:
Jeg syns dere konspirasjonste oretikere bedriver et farlig spill.
Det er ikke bare bare å undergrave våre pandemi-tiltak, og tro at dette er noe man bør vitse med! Jeg ser for meg en fremtidig oabdemi der en mengde mennesker faktisk gidder å ta det tullet dere kommer med som sannheter, og det får en rekke dødsfall som en direkte konsekvens.
Skepsis er sunt, men det dere holder på med er helt uforsvarlig!

Sitat fra isak:
Jeg syns dere konspirasjonste oretikere bedriver et farlig spill.
Det er ikke bare bare å undergrave våre pandemi-tiltak, og tro at dette er noe man bør vitse med! Jeg ser for meg en fremtidig oabdemi der en mengde mennesker faktisk gidder å ta det tullet dere kommer med som sannheter, og det får en rekke dødsfall som en direkte konsekvens.
Skepsis er sunt, men det dere holder på med er helt uforsvarlig!


"På hilken måte er det uansvarlig å dele informasjon som virkelig kan ha stor betydning for menneskers helse?"
Siter
 
 
+5 #6 2010-01-12 15:15 Dette er interessant og egentlig ganske så troverdig.
Til Isak: Jeg tenker du tror at det er snille penger som styrer Det er ikke lett å gidde å tenke sjøl hvertfall.
Siter
 
 
+25 #5 2010-01-07 23:53 Dette er informasjon hver eneste nordmann burde lese, verifisere og forstå. Hva er det som foregår egentlig? Jeg har en følelse av at vi bare skraper på overflaten av et gjennomkorrupt system, men et sted må man starte! Rock on! Siter
 
 
+28 #4 2010-01-07 23:22 Endelig,
dette har jeg ventet på i veldig mange år !

Det blir mer og mer åpenbart for alle uten skylapper at samrøren mellom leger, legemiddelindus tri, og byråkrater er korrupsjon av verste sort.

Naturmedisin og naturmidler forbys og mistenkeligjøre s samdidig som åpenbart farlige og tildels dødlige legemidlers bivirkninger bagateliseres !!!!!!

Skal vi få ned sykefraværet og høyne livskvaliteten til befolkningen, så må vi satse på forebyggelse etter østens modell - naturlige, enkle metoder som har overlevd i tusener av år !

På samme måte som resten av økosystemene på planeten vi er en del av er vi mer og mer tvunget til å se større sammenhenger, og giftmedisinen fungerer like dårlig på jordene våre, som i kroppene våre !

mvh Naturterapeut Nils Leidal
Siter
 
 
+23 #3 2010-01-07 19:58 Dette er virkelig skandaløst! Stå på vaksineaksjonen .no, vi skal støtte dere i den tøffe jobben dere gjør! Siter
 
 
-48 #2 2010-01-07 17:41 Jeg syns dere konspirasjonste oretikere bedriver et farlig spill.
Det er ikke bare bare å undergrave våre pandemi-tiltak, og tro at dette er noe man bør vitse med! Jeg ser for meg en fremtidig oabdemi der en mengde mennesker faktisk gidder å ta det tullet dere kommer med som sannheter, og det får en rekke dødsfall som en direkte konsekvens.
Skepsis er sunt, men det dere holder på med er helt uforsvarlig!
Siter
 
 
+24 #1 2010-01-07 15:01 Hei !
Dette er meget viktig info som vi støtter fullt opp om og som vi vil sende videre til alle vi kjenner umiddelbart !
Ja, vi ser det slik at det er en agenda bak og store økonomiske interesser,de vet veldig godt hva de gjør.Det norske folk begynner nå å våkne opp og gjennomskuer myndighetene og de som står bak agendaen.
Men enda flere trenger å våkne opp, og sannheten må komme frem i lyset, og vi må jobbe på spreng for å spre dette budskapet !
All is love
Pearl Shanti og Andiran
Telemark
Siter
 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

 
Designet av Catano Designstudio